Bestuursleden

Christophe Soulliaert

Bestuurslid
Projectmanager Herita

Voorzitter: vacant

Pierre de Meyer

Ondervoorzitter
Voorzitter TTO Noordzee vzw

Jan Van Everbroeck

Penningmeester
Voorzitter ETG

Stefan Justens

Bestuurslid
Voorzitter Poldertram vzw

Hugo Vereecke

Bestuurslid
Bestuurslid Buurtspoorwegmuseum vzw

Tamara De Bruecker

Bestuurslid
Directeur Marketing & Communicatie De Lijn

Herman Welter

Lid Algemene Vergadering

André Detollenaere

Lid Algemene Vergadering

Paul Catrysse

Lid Algemene Vergadering