Membres

Erfgoed Vlaanderen

Erfgoed Vlaanderen vervult al meer dan vijftien jaar een voortrekkersrol in het Vlaamse monumentenlandschap. Opgericht vanuit de Vlaamse overheid, zijn we in 1994 begonnen als ‘vangnet’ voor bedreigde monumenten. Al jaren geven we bedreigde historische sites een nieuwe kans door restauratie, herbestemming, onderhoud en beheer. Dat gebeurt op een duurzame manier, zodat ook de volgende generaties van dit boeiende verleden kunnen genieten. Daarnaast verlenen wij ook advies en maken we heel Vlaanderen warm voor het belang van de erfgoedzorg. Maak kennis met de projecten van Erfgoed Vlaanderen op www.toekomstvooronsverleden.be.

De Poldertram

De Poldertram, een vzw, werd opgericht door een groepje vrienden met het doel de ‘poldertram’ 9994 met eigen middelen en mensen te restaureren.
De vereniging kreeg de remise van Lochristi als restauratie-atelier ter beschikking. Hier werden reeds twee andere trams gerestaureerd.
Nu het einde van de restauratie van de poldertram nadert, willen we onze kennis en ervaring gebruiken voor andere restauraties.
In overleg met META besloten we om als volgende project de standaard bijwagen 19568 van de Buurtspoorwegen aan te pakken. Deze bijwagen zal samen met de 9994 een fraai geheel vormen.
Jaarlijks organiseert de vereniging een open dag met brocante in Lochristi. Zo kunnen belangstellenden in veilige omstandigheden de werkplaats bezoeken.
 

VlaTAM

Het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM), dat op 5 mei 2001 zijn deuren opende, is ondergebracht in de voormalige tramloods Groenenhoek in Antwerpen-Berchem. De in 1912 gebouwde remise is een beschermd monument. Onder de indrukwekkende dakconstructie van glas en metaal, die slechts door één pijler wordt ondersteund, staan vijftig voorbeeldig gerestaureerde trams en bussen.

De collectie, bijeengebracht door de Vereniging voor het Trammuseum, het Antwerps Tram- en Autobusmuseum en De Lijn, geeft een overzicht van meer dan honderd jaar stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Blikvangers zijn de eerste elektrische tram van Antwerpen uit 1899, het open zomerrijtuig 216 van Gent (1909), de stoomtramlocomotief met rijtuig 2de klasse met kachelverwarming en de blauwe goederentram met bijpassende wagens.
De mooie verzameling bussen van de NMVB, MIVA, MIVG en de privé-exploitanten geeft een overzicht van de naoorlogse technische evolutie.

Honderden unieke foto’s geven een beeld van het dagelijkse leven rond trams en bussen in Vlaanderen.
 

De Lijn

De Lijn, de commerciële naam van de Vlaamse Vervoermaatschappij, exploiteert sinds 1991 het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Samen met haar exploitanten brengt De Lijn dagelijks ruim één miljoen mensen in vervoering.

Hét streefdoel van De Lijn is het aanbieden van openbaar vervoer met een stipte, betrouwbare, klantvriendelijke en veilige dienstverlening en met voldoende capaciteit en frequentie.

De LijnInfo: 070 220 200
 

Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE)

Drie industriële revoluties, te beginnen met de uitvinding van de stoommachine, hebben tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen geleid en lieten een boeiend erfgoed na. Omdat veel van dat erfgoed bedreigd is, brengt SIWE het dit in kaart en onderzoekt de behoeften van de betrokken sector.

SIWE, dat staat voor Steun voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed, is een door de Vlaamse overheid erkende koepelvereniging. De vzw werkt vanuit een prachtige industriële site: de Molens van Orshoven aan de Leuvense Vaartkom.

Wat doet SIWE?
- Eigenaars en verzamelaars adviseren
- Erfgoed inventariseren en restaureren
- Tentoonstellingen en meewerken aan andere exposities
- Voordrachten, studiedagen en colloquia
- Geleide bezoeken aan fabrieken, industriële sites en musea
- Deelnemen aan evenementen ( Erfgoeddag, Open Monumentendag)
- Bibliotheek en een documentatiecentrum
- Nieuwsbrief in gedrukte en digitale vorm
 

TTO-Noordzee

Nog voor de vzw TTO-Noordzee in 1978 werd opgericht, bestond er al een vereniging onder de naam ‘Club 231’. Die organiseerde vanaf het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw toeristische tramritten langs de Belgische kust. Dat gebeurde met trammaterieel dat gehuurd werd van de toenmalige Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.
Mede door het succes van deze ritten kreeg de West-Vlaamse NMVB-directie sympathie voor dit initiatief. Omdat de NMVB geen toeristische activiteiten kon organiseren, zocht zij een partner die dat wel kon. Dat leidde tot de oprichting van de vzw TTO-Noordzee.

TTO-Noordzee telt zestig leden met circa twintig enthousiaste vrijwilligers. De historische trams zijn een bekend straatbeeld aan de Belgische kust geworden. Het jaarlijkse Trammelant in De Haan aan Zee is het visitekaartje bij uitstek .


 

ETG

De succesvolle herdenking van honderd jaar elektrische trams in Gent in 2004 leidde op 8 mei 2008 tot de oprichting van de vzw Erfgoed Tram-Bus voor Gent & Oost-Vlaanderen. De afkorting ETG is een knipoog naar de vroegere TEG (Tramways Electriques de Gand).

ETG wil het erfgoed van het openbare stads- en streekvervoer in stand houden en er een blijvende toeristische trekpleister van maken. De vereniging heeft al onderzocht welk erfgoedmaterieel ter beschikking kan komen om het vervolgens toegankelijk te maken voor het grote publiek. Tevens werd een wenslijst gemaakt om tot een zo volledig mogelijke Oost-Vlaamse verzameling te kunnen komen.

Info: secretariaat ETG, Dikkelindenstraat 112/2, 9032 - Gent.
 

Buurtspoorwegmuseum vzw

In 1887-1888 bouwde de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) in Schepdaal een remise voor het trammaterieel van de lijn Brussel-Schepdaal. In 1962 ging de stelplaats dicht. Op de site werd een museum ingericht over de buurtspoorwegen in het algemeen en in Vlaams-Brabant in het bijzonder.
De site is met een stationsgebouw, een watertoren, een zandoven, een lampenmagazijn, een smidse en drie loodsen zeer compleet. In de loodsen staat een prachtige collectie trams en locomotieven. Hét pronkstuk is het koninklijke rijtuig van Leopold II.