Disclaimer & copyright

Copyright
De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving omtrent auteursrechten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van META vzw te Mechelen.
Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.
Aansprakelijkheid
De website van META vzw is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan META vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. META vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.
Verwijzingen naar andere sites
META vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.
Commentaren/Reacties
Op de website van META vzw kunnen lezers commentaren nalaten. Wie van deze functie gebruik wenst te maken, dient hierbij rekening te houden met een aantal regels:
Commentaren van lezers worden niet voorafgaand aan publicatie goedgekeurd. Wij gaan uit van de goede wil van alle mensen. Indien wij in de commentaren het tegendeel moeten vaststellen behoudt de redactie zich het recht voor om in te grijpen. META vzw wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat in de commentaren verschijnt en hoeft qua visie, waarden en mening niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat in deze commentaren verschijnt.
Dit zijn de spelregels:

  • persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd
  • het spammen van commentaar wordt niet geduld
  • alles wat tegen de wet is, kan niet. Bijvoorbeeld: linken naar illegale muziek, sites met betwistbare inhoud en inbreuken op auteursrecht.

Commentaren die tegen deze regels ingaan worden gemodereerd of verwijderd door de medewerkers. Commerciële informatie of reclame wordt niet getolereerd. Oneigenlijk gebruik van de commentaarfunctie wordt niet geduld, bijvoorbeeld comment spamming, astroturfing, onder verschillende namen reageren, misbruik voor reclame- of marketingdoeleinden, etc.

Ondanks onze controle, zou het kunnen dat commentaren die in strijd zijn met de bovenstaande regels toch door de mazen van het net glippen. Wij zouden het op prijs stellen dat u ons meldt als u iets dergelijks opmerkt of u persoonlijk aangevallen voelt. Wanneer u denkt dat we een commentaar onterecht hebben verwijderd, kunt u ons om uitleg vragen.
Bescherming van persoonsgegevens
META vzw behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:

  • om u zo gericht mogelijk te informeren over nieuwtjes en activiteiten met META vzw gerelateerd

U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Disclaimer & copyright