Leden

Herita

Herita werd opgericht in januari 2012 als een krachtenbundeling van drie bestaande erfgoedorganisaties. Op dat moment gingen de voormalige organisaties Erfgoed Vlaanderen, het Forum voor Erfgoedverenigingen en het Coördinatiecentrum Open Monumentendag Vlaanderen op in deze nieuwe organisatie. Herita beheert een aantal erfgoedsites verspreid over Vlaanderen en helpt erfgoed te ontsluiten naar een breed publiek. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan activiteiten en worden betrokken bij het reilen en zeilen op de sites. 
De coördinatie van de Open Monumentendag Vlaanderen, het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen, wordt tevens door Herita waargenomen. Enerzijds is Herita een aanspreekpunt voor lokale organisatoren tijdens de voorbereidingen van Open Monumentendag, anderzijds staat Herita in voor het promoten van Open Monumentendag bij het grote publiek. 
Daarnaast verleent Herita ook advies en maakt het heel Vlaanderen warm voor het belang van de erfgoedzorg. Maak kennis met de projecten van Herita op www.toekomstvooronsverleden.be.

De Lijn

De Lijn, de commerciële naam van de Vlaamse Vervoermaatschappij, exploiteert sinds 1991 het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Samen met haar exploitanten brengt De Lijn dagelijks ruim één miljoen mensen in vervoering.

Hét streefdoel van De Lijn is het aanbieden van openbaar vervoer met een stipte, betrouwbare, klantvriendelijke en veilige dienstverlening en met voldoende capaciteit en frequentie.

De LijnInfo: 070 220 200

www.delijn.be

TTO-Noordzee

Nog voor de vzw TTO-Noordzee in 1978 werd opgericht, bestond er al een vereniging onder de naam ‘Club 231’. Die organiseerde vanaf het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw toeristische tramritten langs de Belgische kust. Dat gebeurde met trammaterieel dat gehuurd werd van de toenmalige Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.
  Mede door het succes van deze ritten kreeg de West-Vlaamse NMVB-directie sympathie voor dit initiatief. Omdat de NMVB geen toeristische activiteiten kon organiseren, zocht zij een partner die dat wel kon. Dat leidde tot de oprichting van de vzw TTO-Noordzee.

TTO telt zestig leden met circa twintig enthousiaste vrijwilligers. De historische trams zijn een bekend straatbeeld aan de Belgische kust geworden. Het jaarlijkse Trammelant in De Haan aan Zee is het visitekaartje bij uitstek.

www.ttonoordzee.be

ETG

De succesvolle herdenking van honderd jaar elektrische trams in Gent in 2004 leidde op 8 mei 2008 tot de oprichting van de vzw Erfgoed Tram-Bus voor Gent & Oost-Vlaanderen. De afkorting ETG is een knipoog naar de vroegere TEG (Tramways Electriques de Gand).

 ETG wil het erfgoed van het openbare stads- en streekvervoer in stand houden en er een blijvende toeristische trekpleister van maken. De vereniging heeft al onderzocht welk erfgoedmaterieel ter beschikking kan gesteld worden om het vervolgens toegankelijk te maken voor het grote publiekOok werd een wenslijst gemaakt om tot een zo volledig mogelijke Oost-Vlaamse verzameling te kunnen komen.

De Poldertram

Vzw Poldertram werd opgericht door een groepje vrienden met het doel de ‘poldertram’ 9994 met eigen middelen en mensen te restaureren.
De vereniging kreeg de remise van Lochristi als restauratie-atelier ter beschikking. Hier werden reeds twee andere trams gerestaureerd.
Nu het einde van de restauratie van de poldertram nadert, willen we onze kennis en ervaring gebruiken voor andere restauraties.
In overleg met META besloten we om als volgende project de standaard bijwagen 19568 van de Buurtspoorwegen aan te pakken. Deze bijwagen zal samen met de 9994 een fraai geheel vormen.
Jaarlijks organiseert de vereniging een open dag met brocante in Lochristi. Zo kunnen belangstellenden in veilige omstandigheden de werkplaats bezoeken.
 

Buurtspoorwegmuseum vzw

In 1887-1888 bouwde de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) in Schepdaal een remise voor het trammaterieel van de lijn Brussel-Schepdaal. In 1962 ging de stelplaats dicht. Op de site werd een museum ingericht over de buurtspoorwegen in het algemeen en in Vlaams-Brabant in het bijzonder.
De site is met een stationsgebouw, een watertoren, een zandoven, een lampenmagazijn, een smidse en drie loodsen zeer compleet. In de loodsen staat een prachtige collectie trams en locomotieven. Hét pronkstuk is het koninklijke rijtuig van Leopold II.