ETG : activiteiten 2015

Omwille van veiligheidsredenen mochten de drieassers niet meer verhuurd worden en werd tijdelijk de PCC 01 verhuurd. Recent werd deze tram eveneens  om veiligheidsredenen buiten dienst gesteld.

META doet al het mogelijke om in Gent opnieuw de publiekswerking uit te bouwen. Twee Gentse PCC’s van het type 1, die recent uit dienst werden genomen, zullen hiertoe opgenomen worden in het erfgoedpark, na herschildering in de originele MIVG-kleuren en het aanbrengen van extra beveiligingen.

De drieassers 339 en 354 werden voor groot onderhoud overgebracht naar Knokke en zullen daar voorlopig ingezet worden voor de publiekswerking aan de kust.
Tram 378 werd omwille van plaatsgebrek in Gentbrugge overgebracht naar Knokke, waar hij nu verder gerestaureerd wordt (rechts op foto).

Op vlak van activiteiten vermelden we de deelname van ETG aan de Oost-Vlaamse tram- en busdag op 11 oktober 2015 in De Panne. Dit initiatief was een samenwerking tussen META, ETG, TTO en Nostalbus. Het Gentse stads- en buurtspoorwegmaterieel werd er tentoongesteld en het grote publiek kreeg de gelegenheid om ritten mee te maken tussen de oude tramstelplaats en omliggende badplaatsen. Met de historische bussen werd zelfs de mogelijkheid aangeboden om tot in Veurne te rijden. Het gebeuren kreeg voldoende aandacht en zal zeker in de toekomst herhaald worden.