Overlijden tramspecialist Eric Keutgens (1941-2015)

Op zaterdag 24 oktober 2015 overleed Eric Keutgens. Hij was de oprichter, conservator en voorzitter van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM).

Eric startte op twintigjarige leeftijd zijn beroepsloopbaan bij de toenmalige NMVB. Na verloop van tijd werd hij gedetacheerd naar de Dienst voor de Bevordering van het Stedelijk Vervoer en was hij ook kabinetsmedewerker bij minister van Verkeer Johan Sauwens. Later, bij De Lijn, verzorgde hij mee de PR.

Hij was een tramkenner in hart en nieren. Naast zijn interesse voor de geschiedenis van de NMVB, was hij vooral gepassioneerd door de Antwerpse tram, en publiceerde talrijke artikels in tramtijdschriften. In 1980 verscheen zijn  belangrijkste werk “De Antwerpse Tram”.

Eric was bestuurslid van de in 1961 opgerichte AMUTRA (Association pour le Musée du Tramway), dat het museum van Schepdaal beheerde. Hij zorgde ervoor dat er ook een Nederlandstalige vleugel kwam binnen deze vereniging: VETRAMU (Vereniging voor het Trammuseum).

In 1982 richtte hij een eerste museum, ATAM (Antwerps Tram- en Autobusmuseum) op in Fort V te Edegem. De collectie en de archieven verhuisden in 2000 naar de buiten dienst gestelde tramloods “Groenenhoek”, en kwamen onder beheer van de nieuw opgerichtte vzw VlaTAM (Vlaams Tram- en Autobusmuseum).

Als liefhebber was hij ook de stuwende kracht en bood historische ondersteuning bij tal van herdenkingen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld 100 jaar tram in Antwerpen (1973), 100 jaar elektrische tram in Antwerpen (2002) en de viering van 40 jaar premetro in Antwerpen (2014).

META is hem zeer erkentelijk voor zijn onvermoeibare inzet op vlak van de redding van het tram- en buserfgoed. Zonder hem zou heel wat mobiel erfgoed en archieven over het openbaar stads- en streekvervoer in Vlaanderen onherroepelijk verloren zijn gegaan.